Comisii de specialitate

Primăria Stoenesti

(1) Comisia pentru agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism pentru mandatul 2020-2024,are următoarea componență :

1.Sima-Teodor-Vilian-presedinte

2.Gradinaru-Beti-Nicoleta-secretar

3.Matei Florea-membru

4.Podolan Ofelia-membru

5.Matei Doru-membru

 

(2) Comisia juridică și de disciplină,munca si protectie sociala-Comisia nr.2 pentru mandatul 2020-2024,are următoarea componență:  

1.Ștefan Petre-presedinte

2.Geagînă Dorina-secretar

3.Păun Valentin-membru

 

(3) Comisia  de activități social-culturale,culte,învățământ, sănătate și familie , protecție copii, tineret și sport-Comisia nr.3 pentru mandatul 2020-2024,are următoarea componență :

1.Constantin Mihail-presedinte

2.Lazăr Ștefan-secretar

3.Stoian Ristică-membru

 

Stiri

Ultimele stiri