Anunt din 07.06.2018 privind achizitia de Servicii de formare a personalului didactic si de sprijin din invatamantul preuniversitar cate 2 cursuri de formare profesionala CNFP pentru 120 participanti