Procedura simplificata proprie privind organizarea si desfasurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica - afisat in data de 30.05.2018